ОФЕРТИ

BG16RFOP002-2.092-0216-C01
Програма

 

Номер на проект: BG16RFOP002-2.092-0216-C01
 
Бенефициент: «Мираж Травел» ЕООД
 

Обща стойност: 2139,70 лв., от които 1818,74 лв.
европейско (85%) и 
320,96 лв. национално съфинансиране (15%).
 
Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.