САМОЛЕТНИ

Транспорт: Собствен транспорт

Програма

 Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-10687-C01

Бенефициент:  «Мираж Травел» ЕООД

 
Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв.
европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 01.09.2020 г.
Край: 01.12.2020 г.