ОФЕРТИ

BG16RFOP002-2.092-0216-C01
Програма

 

 

 

Проект: "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" 

Номер на проект: BG16RFOP002-2.092-0216-C01
 
Бенефициент: «Мираж Травел» ЕООД

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Резултати: Подкрепата по настоящия проект ще ни помогне да запазим работните места и да компенсираме намалението на приходите през периода на действие на проекта. Очакваният резултат от изпълнението на проекта е продължаване на дейността на „Мираж Травел“ ЕООД и справяне с негативния ефект от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 2139,70 лв., от които 1818,74 лв.
европейско (85%) и  320,96 лв. национално съфинансиране (15%).
 
Начало: 21.12.2020г.

Край: 21.03.2021г.